Pseudocalopotosia ishigakia ishigakia

subspecies: kikaiana Nakane 1960
origin: Japan, Kikai Is., coll. 6/2010

subspecies: miyakona Y.Kurosawa 1959
origin: Japan, Miyako Is., coll. 6/2010

   
> Pseudocalopotosia ishigakia kikaiana >> Pseudocalopotosia ishigakia miyakona

subgenus: PYROPOTOSIA Reitter 1898
species: pryeri Janson 1888
wild imago size: 20-25mm
origin1: Japan origin2: Japan, Tokashiki Is., coll. 6/2010

       
Pyropotosia pryeri pryeri >,>> origin 1 >>> origin 2

subspecies: akusekiana Nomura 1964
origin: Japan, Akuseki Is., coll. 6/2010

subspecies: oschimana Nonfriend 1895
origin: Japan, Amami Osima Island


                                        -11-           
List of species
Availability
Breeding manual
expeditions
Links
Contact
list of species | availability | breeding manual | expeditions | links | contact